För en bättre upplevelse vänligen ändra browser till CHROME, FIREFOX, OPERA eller Internet Explorer.

Generella användarvillkor

Generella användarvillkor

 • MyLoppis är en virtuell marknadsplats som möjliggör för enskilda, köpare och säljare, att handla med varandra.
 • MyLoppis är inte till någon- och kan ej användas som någon som helst part i de avtal eller förhandlingar som förs mellan säljare och köpare.
 • Användaren ansvarar för egna handlingar som utförs inom och i samband med användandet av tjänsten. MyLoppis kan fritt och helt efter egen bedömning helt eller delvis begränsa användarens brukande av tjänsten.
 • MyLoppis kan när som helst utan annonsörens medgivande återkalla annonsen och övrigt innehåll upplagt på tjänsten. Bolaget bär inget ansvar för annonsens innehåll, utan innehållet är annonsören personligen ensam ansvarig för. Annonsens innebörd, innehåll och sammanhang samt annat material och information med koppling till enskild annons ligger således utanför MyLoppis ansvar.
 • Interaktion på MyLoppis kräver att användaren har registrerat ett konto hos MyLoppis och godkänt användarvillkoren för tjänsten.
 • Det är inte tillåtet att marknadsföra eller länka till sina egna annonser eller produkter under andra användares annonser.
 • MyLoppis tillåter inte att användare länkar, marknadsför eller refererar till konkurrerande verksamheter såsom tex andra annons-, auktionsplattformar eller Sociala mediegrupper.
 • MyLoppis förbehåller sig rätten att spara avslutade annonser.
 • Vidare förbehåller MyLoppis sig rätten att spara all konversation avseende frågor från användarna.
 • MyLoppis publicerar alla bilder med märkning. Detta görs för att förhindra att bilderna missbrukas i andra sammanhang utan användarens tillstånd.
 • Alla rättigheter till såväl annonstexten som bilden överlåts till MyLoppis och MyLoppis har rätt att använda texter som bilder fritt.
 • MyLoppis förbehåller sig rätten att när som helst kunna skicka nyhetsbrev till användarna via e-post, SMS eller notifikation till sammankopplade sociala mediekonton.
 • MyLoppis använder endast e-postadress mellan användare ifall att de väljer att kontakta säljare via ”sänd privat meddelande”. Härvid är användarens e-postadress helt osynlig för tjänstens användare.
 • MyLoppis bär inget som helst ansvar för icke utförda transaktioner, brister, skador eller ej uppfyllda åtaganden i något som helst avseende.
 • MyLoppis bär inget ansvar för användarens eller tredje mans handlingar och agerande, som bryter mot gällande lagstiftning, Sociala mediers användarvillkor eller eventuella skador som har uppstått efter användande av tjänsten.
 • Enligt skatteverkets regler skall annonsörens under vissa omständigheter deklarera sin försäljning. Läs på www.skatteverket.se
 • MyLoppis förbehåller sig rätten att när som helst, utan särskilt meddelande ändra föreliggande användarvillkor.
 • Vid prövning av tvist mellan användare och MyLoppis skall svensk lag tillämpas och domstols behörighet enligt vedertagna internationella privaträttsliga regler.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

 • För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av MyLoppis tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Betalning och Leverans av tjänsten

 • Priser anges i regel inklusive moms för privatperson och exklusive moms för företag.
 • Användaren registrerar ett kredit-/kontokort i samband med att kontot skapas. Kontot aktiveras när första betalningen genomförts vilket är i regel samtidigt som kontot skapas eller enligt vid var tids rådande kampanjs överenskommelse.  Betalning sker i förskott och ger kontots tillgång till tjänsterna i 30 dagar. Genom registrering av kortuppgifter godkänner Användaren prenumeration för aktivering av tillgång till tjänsterna för kontot. När prenumerationen löpt ut förnyas den automatiskt med den förvalda intervallen och debitering sker automatiskt från dem senaste registrerade kortuppgifterna genom en så kallad återkommande betalning. En prenumeration kan när som helst avbrytas genom att kontakta oss via mail eller annat anvisat sätt i kundkonto profilen. Vid uppsägning avslutas tillgången till tjänsterna när den sista dagen i prenumerationen löpt ut. Vid misslyckad debitering pga giltighetstid, saldo etc vid betaltillfället stängs tillgång till tjänsterna och dess aktuella villkor, eventuella utbetalningsprogram etc. av tills debitering kunnat genomföras. MyLoppis tillämpar tjänst från tredje part avseende denna betalningsmetod. Intervall för avgift är per kalendermånad.
 • Prenumerationen och MyLoppis betallösning kan ej användas som betalning för produkter och tjänster som annonseras på MyLoppis.
 • Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
 • Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Skadeersättning

 • Du som användare åtar dig att hålla MyLoppis skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

 • När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att få tillgång till tjänsterna på MyLoppis måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom MyLoppis tjänst för annonsering innebär att du, genom att skapa ett konto för att tjänsterna ska aktiveras, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har erlagt avgift. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har aktiverats. MyLoppis tjänst anses fullgjord så snart ditt konto har aktiverats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Återbetalning

 • Vid det fall att aktivering av konto misslyckas av någon anledning återbetalas förskottsinbetalda avgifter.

Uppsägning av tjänst

 • Uppsägning sker genom att Användaren avbryter prenumerationen av tjänsten. Vid uppsägning avslutas tillgången till tjänsten efter den sista dagen den pågående prenumerationen löpt ut. Om Användaren ej återupptar prenumeration av tjänst inom 6 månader raderas Användarens konto från MyLoppis.

Regler för att lägga in en annons

 • Endast en annons per produkt/tjänst och användare tillåts. Dubbletter av annonser kommer att raderas av MyLoppis. Annonsör som vill lägga in sin annons på nytt skall radera sin gamla annons först. Annonsören får inte lägga in samma annons i flera distrikt eller flera städer.
 • Privatpersoner använder tjänsten för att utannonsera varor, produkter, samt köpa och sälja – allt i enlighet med svensk lag.
 • Företag som vill sälja är också välkomna att använda tjänsten. Till företag hör: Juridiska personer, enskilda firmor, ideella- och ekonomiska föreningar, hobby verksamheter och annonsörer som tillverkar på beställning. MyLoppis förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Alla varor ska annonseras och utbjudas med pris inklusive moms.
 • Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, köpes, bortskänkes, uthyrning och byten.  Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan som erbjuds. Övrig information, såsom sökord, beskrivning av verksamhet eller om företag tillåts inte i annonstexten. MyLoppis tillåter inte heller någon länkning i annons texterna. Endast annonser på något av de skandinaviska språken eller det engelska språket är godkänt.
 • Beskrivning av produkt eller tjänst: Försök beskriva produkten i rubriken, detta gör din annons synligare för eventuella köpare. Beskriv varan eller tjänsten så mycket som möjligt: Storlek, mått, färg, pris och var varan finns att hämta. Det är inte tillåtet att länka till en annan sida.
 • Texter får inte kopieras från andra annonser, dessa är skyddade enligt lag.
 • Annonser med foto kommer att göra ditt inlägg mer attraktivt. Använd relevanta bilder för just din vara. Dina bilder får ej användas i fler än en annons. Inga företags logotyper får vara inkluderade i bilderna. Det är inte heller tillåtet att använda modeller för utannonsering av underkläder eller baddräkter eller i liknande sammanhang.
 • MyLoppis tillåter ej filmer innehållande logotyper, företagsnamn, URL:er, eller annat som kan tolkas som företagsmarknadsföring.
 • Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa bilder är skyddade under upphovsrättslagen.
 • Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning (http://www.cites.org/) anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket (http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hotadeartercites.4.7caa00cc126738ac4e880002389.html). Om sådant tillstånd finns, skall detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter och om tillstånd saknas kommer annonsen att tas bort av MyLoppis.
 • Annonsören svarar för att han är ägare av upphovsrätt, bilder och samtliga rättigheter avseende immateriell egendom. Innehållet skall ej bryta mot tredje mans rätt eller gällande lagstiftning.
 • Vid försäljning av spelautomater så skall det framgå i annonsen att innehav kan kräva tillstånd från lotteriinspektionen.
 • MyLoppis har restriktioner mot försäljning eller överlåtelse av vissa djur. Pitbull och varghybrider är inte tillåtna. I enlighet med djurskyddslagen samt organisationerna Sveraks (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKKs (Svenska Kennelklubben) rekommendationer tillåter MyLoppis inte överlåtelse av kattungar yngre än 12 veckor eller hundvalpar yngre än 8 veckor. Priset måste vara minst 100 kronor per katt och 500 kronor per hund. Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna uppge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. Importerade hundar får inte säljas på MyLoppis. Vid annonsering av rovdjur eller zoologiska djur som kräver tillstånd från jordbruksverket måste tillståndet (inklusive nummer) anges i annonsen. Här kan du läsa mer om jordbruksverkets regler: http://www.sjv.se/amnesomraden/djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
 • Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Replikor är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Annonsering och försäljning av soft-air-guns, luftpistoler och kolsyrevapen får endast ske om anslagsenergin är under 10 joule och enbart säljas till personer över 18 år. Vapenreplikor, startvapen och andra vapen som vi bedömer liknar riktiga vapen är inte tillåtna att sälja eller annonsera om på MyLoppis.
 • MyLoppis äger rätt att återkalla övriga annonser som med tiden bryter mot gällande och kommande lagstiftning.

Följande produkter och tjänster är förbjudna att annonsera, diskutera eller nämna på tjänsten:

 • Det är ej tillåtet med annonser innehållande förfalskade mynt och sedlar, piratkopior och förfalskningar av t.ex märkesprodukter, konst, CD-skivor eller DVD-filmer, programvaror för datorer eller TV- apparater etc.
 • Annonser om donationer eller hjälporganisationer.
 • Livsmedel
 • Alkohol, narkotika och tobaksvaror.
 • Läkemedel
 • Kosttillskott
 • Föremål med nazistiska, kommunistiska eller andra totalitära symboler och kännetecken.
 • Produkter med pornografiskt innehåll eller innebörd
 • Bilder och filmer av karaktär som vi bedömer är ägnad att vara kränkande tillåts inte.
 • Sprängämnen och pyrotekniskt material, skjutvapen, ammunition vars ägande eller förvärv kräver ett tillstånd eller registrering, samt eldkastare med peppargas etc får ej utannonseras.
 • Varor som kommer från stöld, häleri, rån eller annat brott eller vars import, export eller förvarande är förbjudet genom gällande svensk lagstiftning.
 • Vi godkänner inga annonser innehållande lik, likrester, djurkadaver, djurrester, mänskliga organ, djurorgan eller annat som uppfattas som stötande.

Tjänstens ägare

 • Tjänstens ägare är Arnsland AB, org. Nummer 556808-3819

Personuppgifter

 • När Du registrerar Dig som användare hos MyLoppis medför registreringen att MyLoppis (eller bolag inom samma koncern) lagrar och använder dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.
 • De personuppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation). Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.
 • Användarens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan användaren och MyLoppis. MyLoppis kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden.

Force majeure

 • Vid händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknad, myndighets beslut, fördyrande omständighet, onormal valutakursförändring eller annan omständighet som MyLoppis ej kan råda över och skäligen ej kan förutses hänförs till Force majeure varpå MyLoppis befrias från sina förpliktelser enligt dessa villkor.

Ändring av Villkor

 • MyLoppis förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor och eventuella ändringar kommer att meddelas via kontot. Det är Användarens ansvar att kontrollera om sådana förändringar har meddelats. Förändringarna kommer att gälla för tjänsterna efter att vi har gett ett sådant meddelande. Om Användaren inte accepterar de nya villkoren bör Användaren inte fortsätta att använda tjänsten. Om Användaren ej säger upp tjänsten innan pågående prenumerationstid löper ut efter att ändringen träder i kraft tolkas det som att Användaren godkänner att vara bunden av de nya villkoren för att kunna nyttja tjänsten.

Avtalet

 • Dessa villkor utgör hela grunden för eventuella avtal mellan dig och oss.

Tvist

 • Eventuella tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med MyLoppis. Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms Tingsrätt ska vara första instans.
Toppen